EFOP–2.2.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázatról tájékoztató

VEKOP–6.3.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázatról tájékoztató

Lakossági tájákoztató

 

Az IRMÁK Nonprofit Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri mind az Európai Uniós, mind a hazai pályázati felhívásokat annak érdekében, hogy a maga elé kitűzött minőségre, megbízhatóságra és korszerűségre összpontosító célok megvalósulhassanak, ezzel szolgálva a társaság ellátottainak és partnereinek bizalmát, hozzájárulva egyszersmind a társaság szakmai és piaci sikereihez.

A támogatott lakhatás és az ott megvalósuló életvitellel fogalmilag szorosan összekapcsolható támogatott döntéshozatal jövőképében hangsúlyos elem az életre nevelés, a praktikus ismeretek elsajátítása. Soltvadkerten újonnan induló támogatott lakhatásunkban 2015 őszén 12 értelmi fogyatékos személy kezdi meg önálló életét, és a megvalósuló szolgáltatás különlegessége, hogy a szolgáltatás valóban önállóan, az Irmák más szociális ellátó intézményeitől függetlenül valósul meg, kizárólag a hely intézményekkel és ellátórendszerrel együttműködve, valóban helyi rendszerekbe ágyazottan.

 

Az IRMÁK Nonprofit Kft. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton (FSZK 2015/84 kódszám) elnyert támogatás keretein belül a környező településeken szeretne bemutatkozni olyan programokkal, melyek nyitottak a lakosság számára is. A programok 2015. szeptember 01 – 2016. június 30. közötti időszakban valósulnak meg.

 

E pályázati programunk megvalósítása keretében a következő programokat kínáljuk:

  • „Értsd jól” program

Programunk célja az önismeret megerősítése, gondolatok, tervek, vágyak, érzelmek kifejezése, társas helyzetekhez illeszkedő viselkedésformák és kommunikáció elsajátítása, nemet mondás, stressz kezelés, problémakezelés, döntés, felelősségvállalás egyéni és kiscsoportos formában.

  • „Élni, nem visszaélni”

A programelem célja a lehetséges abúzusok különböző formáinak megismerése, kockázati tényezőinek feltérképezése valamint a visszaélésre utaló jelek felismerése. Két helyi dolgozónk belső képzése történne meg a tréningprogram önálló működtetése érdekében, majd 3 csoportban folyik önvédelmi program.

  • „A dolgozó ember”

A Támogatott Foglalkoztatás alternatív munkaerő piaci program módszertanát felhasználva segítjük lakóink elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon, mely áll felkészítésből, munkahely feltárásból, elhelyezkedés segítéséből, betanításból és utókövetésből. A komplex szükségletfelmérésre és saját intézményi munkaképesség-felmérő módszerünkre alapozva zajlik a felkészítés.

  • „Ellátom magam”

A szolgáltatást igénybevevők háztartási ismeretek képzése igen fontos, mivel a támogatott lakhatás ellátottai olyan helyről érkeznek, ahol ezeket a dolgokat (élelmiszer-ismeret, eszközismeret, ételkészítés, vásárlás, tisztítószerek használata, kertművelés) lehetőségek hiányában nem tudták elsajátítani. A speciális háztartási ismeretek oktatási anyagából egy intenzív képzési anyagot kidolgozva tervezzük a megvalósítást.

  • „Közlekedj okosan”

Cél a helyi és környékbeli kulturális, építészeti sajátosságok, nevezetességek és intézmények megismerése, ismert és ismeretlen útvonalak, múzeumok, látnivalók bejárása az igények alapján jelentkező résztvevők számára. Helyismereti és közlekedés-ismereti program a művelődési házzal együttműködve, helyi művészettörténész, illetve iskolások bevonásával valósul meg. Résztvevők élménybeszámolója a programzáró konferencián.

  • A pénz nem boldogít

Az értelmi fogyatékos ember önálló életének egyik legnagyobb gátja a pénzgazdálkodással kapcsolatos hiányos ismeret és a pénz valamint a vásárolt termékek szinte egyedüli örömforrásként való értelmezése. Képességeikhez mérten szükséges pénzkezelésre és költségtervezésre megtanítani őket, valamint a biztonságos pénzkezelés és gyűjtögetés lehetőségeit megismertetni velük életszerű példák, emberi sorsok, kockázatok felvázolásával, elkerülésük lehetőségével, módszereivel, házi költségvetés-tervezéssel.

  • „Kerékpár-suli „

A társadalmi részvétel szerves részét képezi, hogy ellátottjaink a város szolgáltatásait veszik igénybe. Kis város lévén a kerékpározás fontos közlekedési forma, a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget ad, nem beszélve az egészségre gyakorolt jó hatásáról. Viszont a kerékpárral fontos a balesetmentes közlekedés. Az elméleti oktatások mellett nagyobb hangsúlyt fektetnénk a gyakorlásra, a cselekvésbe ágyazott tanulást részesítenénk előnyben. A biztonságos, balesetmentes kerékpározás nagyon fontos mindenki számára, ezért a helyi iskolával karöltve, az iskolában megszervezve hirdetnénk meg a programot a városban élő fiatalok számára is, integrált jelleggel.

  • „Semmi sem az, aminek látszik

A helyi szociális intézménnyel tervezünk megszervezni egy farsangi mulatságot és álarcosbált városi rendezvény keretén belül, melyen jelmezversenyre és integrált vetélkedőre is sor kerül.

  • „Művészeti kiállítás”

Kulturális és szabadidős programként szeretnénk megrendezni egy ép és sérült alkotói művészeti kiállítást a művelődési házban, amire eddig nem volt példa a településen.

  • „Legfőbb érték az egészség

A rekreációszervezés- és egészségfejlesztés elengedhetetlen része minden ember életének, ugyanakkor különös jelentőséggel bír a fogyatékos ember számára. Célja helyreállítani és szinten tartani a mozgásrendszerünket, mindeközben felüdülni és kikapcsolódni a tevékenységek által. Kiváló stressz-oldó és a személyiség pozitív pszichés vonásait megerősítő hatással bír. Az életvezetési kompetenciákat kibontva a testi egészséghez hozzátartozik az egészséges táplálkozás, életritmus, tartózkodás az izgató- és nyugtatószerektől, drogoktól, kellő mennyiségű mozgás, sportolás, higiénia, az élet tisztelete.

Az egészségfejlesztés először elméleti síkon kezdődik, majd a gyakorlatban rekrációs lehetőségekkel folytatódik programunkban. Előadás sorozat: egészséges táplálkozás, táplálék, mint vitaminforrás, megfelelő folyadék bevitel, rendszeres testmozgás, káros szenvedélyek hatásai a szervezetünkre és ennek mellőzésére való nevelés, drogprevenciós és addiktológiai előadások. A programot záró egészségnapon prevenciós- és szűrőprogramokat tartanánk a művelődési házban.

 

2016 júniusában disszeminációs rendezvényt tartunk a soltvadkerti Művelődési Házban. A rendezvény fő célkitűzése, hogy lehetőséget teremtsünk a program megismerésére, a pozitív gyakorlatok közvetítésére. A disszeminációs találkozón a szakmában dolgozók vagy az az iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek a megvalósítás rejtelmeibe, valamint az elért eredményeibe. A program alatt kisfilmet készítünk, melyet a konferencia keretén belül levetítünk a vendégeknek. A szakmai eszmecsere egyrészt előkészítené a további életminőséget javító szolgáltatások kiterjesztését, de fontos szempont a szakmaközi kapcsolatok javítása is. A workshopokon a pályázat résztvevői újraélhetnék a dilemmát okozó szituációkat, a külső szakemberek bekapcsolódása pedig egy új nézőpontból világítana rá a megoldási alternatívákra.

Projektünk kiemelt céljának tekintjük továbbá az önkéntes segítők bevonását, így szeretettel várjuk azon diákok, aktív és nyugdíjas érdeklődők jelentkezését, akik csatlakoznának hozzánk.

A programsorozat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt, „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2015” című pályázaton elnyert támogatásból kerül megvalósításra.

clip_image001