Sajtóközlemény

 

Irmák Nonprofit Kft. – Csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és intézményeinek kváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-0001 kódszámú pályázat keretein belül .

 

Az IRMÁK Nonprofit Kft a csobánkai Kraxner Alajos Speciális Otthon fenntartójaként elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában. A kormányzati szándékkal és a szociális intézményrendszer átalakításáról szóló stratégiával összhangban pályázatot nyújtottuk be a csobánkai bentlakásos intézmény teljes körű, 125 főt érintő kitagolására. Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. felhívásra benyújtott, EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.045.396.550 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási intenzitás 100 %.

Magyarország Kormánya 2017. január 26-án jelentette meg az EFOP–2.2.2– 17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –intézményi férőhely kiváltás pályázatát.

Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a(z) EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A pályázat megvalósításának határideje: 2018. december 31.

 

A kormány döntése alapján, a projekt célja, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása. Fentiek alapján lehetővé válik, hogy a jelenleg intézményben élő 125 fő értelmi fogyatékos személy maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatás céljára létrehozott házban, egyedi szükségleteket legmagasabb színvonalon kielégítő szolgáltatást vegyen igénybe. A megvalósulás helyszínei Komárom-Esztergom megyében találhatók, valamint Esztergom városában kap helyet az IRMÁK Nonprofit Kft. Esztergomi Szociális Szolgáltatási Központja is.

 

A létrejövő támogatott lakhatásokhoz, illetve a szolgáltatási központhoz számos szociális alapszolgáltatás is kapcsolódni fog. Ilyenek például a fogyatékos személyek nappali ellátása, de támogató szolgálatot és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is megvalósítunk.

 

 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a(z) Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. felhívásra benyújtott, EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket  az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 1.045.396.550 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási intenzitás 100 %.

Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft.  a(z) EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2017. október 24.

 

 

Magyarország Kormánya 2017. január 26-án megjelentette EFOP–2.2.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázatát.

Az IRMÁK Nonprofit Kft a csobánkai Kraxner Alajos Speciális Otthon fenntartójaként elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában. Munkatársainkkal úgy döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be a csobánkai bentlakásos intézmény teljes körű kitagolására.

A kormány döntése alapján, a projekt célja, a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:

  •                    –  legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
  •                    –  hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.
    A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal.

Sikeres pályázat esetén, fentiek alapján lehetővé válik, a jelenleg egy épületben élő 125 fő fogyatékos maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatás céljára létrehozott lakásban vagy házban történő egyedi szükségleteket legmagasabb színvonalon megvalósuló szolgáltatást vegye igénybe.

 

Pályázatunkkal kapcsolatosan kérdéseit, javaslatait várjuk az irmak@t-online.hu emailcímen vagy a +36 53 571065 telefonszámon.