Képzéseink

Az Irmák Nonprofit Kft. által kínált képzések

Társaságunk jelenleg az alábbi két kreditpontos szociális továbbképzést kínálja szociális szakembereknek. A tanfolyamok az Irmák Nonprofit Kft. által a támogatott lakhatásra való felkészülés érdekében kínált komplett képzési csomag első két képzése e-learning formában. Célcsoportjuk elsősorban a bentlakásos intézmények szakdolgozói, középvezetői.

Az e-learningről, más néven távoktatásról

A szociális továbbképzések terén jelenleg még különösen kevés az online formában kínált képzés, pedig ez a továbbképzési forma mind a munkavállaló, mint a munkáltató számára igen előnyös, nemcsak költséghatékonysága, hanem az időtényező miatt is. Képzési csomagunk legtöbb képzését szeretnénk ezért távoktatási formában (is) nyújtani, alábbi képzési programjaink is távoktatásos formára készültek.

Az e-learning olyan oktatási/tanulási folyamat illetve módszer, amely a tudás-átadásra, szemléltetésre illetve az oktatási folyamat minden elemére alapvetően a számítógépet, pontosabban a számítógépes hálózatot, internetet használja. Az e-learning révén a lehető legszélesebb hallgatói közönséget érhetjük el, és a képzés folyamata a legrugalmasabban megválasztható időben és körülmények mellett zajlik, tehát maximálisan „tanuló-barát”. Az e-learning egyéni foglalkozás. A tananyagot a számítógép segítségével, aszinkron módon, tehát egyéni haladási sebességével, saját ütemezésben dolgozza fel a hallgató. Az e-learning további előnyei a tanulás költséghatékonysága, a tanárral való állandó és közvetlen, egyéni kapcsolat, vonzó, motiváló audiovizuális képi megjelenítések, oktatófilmek, multimédiás anyagok használata. Az e-learning forma egyénre szabott oktatást képes irányítani, visszajelzéssel, nagyfokú interaktivitással, visszacsatolás idejét képes lerövidíteni, akár azonnalira.

Az aszinkron  – tehát egyéni ütemezés szerinti – haladás mellett a tartalomközvetítés lehet szinkron is. A szinkronicitás attól függ, hogy az adott oktatási tevékenységben valós időben (szinkron) vagy nem azonos időben (aszinkron) vesznek részt a hallgatók. Szinkron tevékenység például egy videó-konferencia élőben azonnali kérdésekkel és válaszokkal. Ezt később persze aszinkron módban is feldolgozhatják vagy megnézhetik a hallgatók.

Az e-learning tananyagaink szerkezeti egységei a következők:
- kurzusok/tanfolyamok
- mordulok/fejezetek

1.leckék

A tanfolyamaink moduljainak megismerésére, a vizsgakövetelmények teljesítésére a hallgató számára 3 hónap áll rendelkezésre. Ezen időszak alatt a tanuló szabadon választja meg, mikor lép be a rendszerbe, kezdi meg és folytatja a képzést. A tananyag többször áttekinthető, 3 hónap időintervallum alatt korlátlanul hozzáférhető az adott képzés tematikájának megfelelően. A 3 hónap elteltével azonban felhasználóneve inaktiválásra kerül, és a tanfolyamot nem tudja befejezni csak új beiratkozás esetén. Ugyanakkor a képzések akár néhány hét alatt is elvégezhetők.

A hallgató a képzési anyag elsajátítása közben illetve után a rendszerben önellenőrző és vizsgatesztek kitöltésével követheti előrehaladását és tudását. Egyes képzések online vizsgateszttel zárulnak. A program automatikusan javítja a teszteket és a tesztek kitöltését követően a hallgató az eredményt azonnal megkapja. A sikertelen vizsgát 1 esetben lehet ismételni, további sikertelenség esetén a hallgató elveszíti a jogosultságát a képzésen történő részvételre. Ezáltal új képzési díj befizetésére és új regisztrációra van szüksége.

 

Fogyatékos emberek a társadalomban – bevezető képzés (e-learning)
Képzés engedélyszáma, érvényessége: T-14-076/2015 – 2019. március 31.
Képzés célcsoportja: szakdolgozók, középvezetők, magasabb vezetők
A program által célzott szolgáltatások:
pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona

Képzés jellege: szakmai tanfolyam (T)
Képzés pontértéke: 30 pont

Képzés helyszíne: e-learning/távoktatás; www.kepzes.irmak.hu, okos-telefonra, tabletre is optimalizált online felületen keresztül

Képzés formája, időbeosztása, ütemezése: egyéni ütemezés szerint e-learning formában, 3 hónapon át folyamatosan elérhető online felületen, igény szerinti időpontban, otthoni munkával (40 óra) – a kurzus akár néhány hét alatt elvégezhető
Hiányzás mértéke: a hiányzás fogalma a képzés távoktatási formája miatt nem releváns
Képzés díja: 10.000 Ft

Képzés leírása:

Jelen képzésünket a Támogatott Lakhatásra való felkészülés képzési csomagjának „bevezető képzéseként” alkottuk meg, mivel a fogyatékosokkal foglalkozó szakdolgozók és intézmények többsége a mindennapi feladatok közepette ritkán rendelkezik átfogó képpel a fogyatékosság körül zajló helyzetről. A képzés célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a fogyatékosságról való társadalmi és szakpolitikai gondolkodás alapvető fogalmaival, tendenciáival, ismerjék a legfontosabb stratégiai jellegű folyamatokat, dokumentumokat és szervezeteket e területen, valamint ismerjék a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek csoportjainak főbb társadalmi-demográfiai jellemzőit is. Az ismeretek átadása mellett a képzés kiemelt célja, hogy a hallgatók értsék és érezzék azt az alapvető szemléletmódot, amely a fogyatékos emberekkel való társadalmi és egyéni bánásmódot – szerencsés esetben – meghatározza. A képzés moduljainak gyakorlati részei úgy vannak felépítve, hogy azok fejlesszék a hallgatók (jogi-, illetve szak)szövegértési, „adat olvasási”, információkeresési és kommunikációs, kapcsolatteremtési képességét is.

Modulok:

1.) A fogyatékosság változó jelentése: történelmi áttekintés

2.) A fogyatékossággal kapcsolatos alapvető fogalmak és alapelvek

3.) A fogyatékossággal kapcsolatos legfontosabb stratégiai dokumentumok és jogszabályok

4.) Fogyatékos emberek a társadalomban: a fogyatékos emberek csoportjai, társadalmi-szociális jellemzői

5.) A fogyatékos emberek szervezetei Magyarországon

Képzés-zárás, számonkérés: Megadott szempontok és feladat alapján modulonként önálló „minikutatás” illetve teszt formájában, értékelés a kurzus végén az eredmények átlagolása alapján.
A képzés sikeres elvégzése esetén igazolást állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg a hallgatónak.

A képzésre folyamatosan lehet jelentkezni!

JELENTKEZÉS

A támogatott lakhatást igénybevevők felkészítésének eszközrendszere ( e-learning)
Képzés engedélyszáma, érvényessége: T-14-077/2015 – 2019. március 31.
Képzés célcsoportja: szakdolgozók, középvezetők, magasabb vezetők
A program által célzott szolgáltatások:
pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona

Képzés jellege: szakmai tanfolyam (T)
Képzés pontértéke: 40 pont

Képzés helyszíne: e-learning/távoktatás; www.kepzes.irmak.hu, okos-telefonra, tabletre is optimalizált online felületen keresztül

Képzés formája, időbeosztása, ütemezése: egyéni ütemezés szerint e-learning formában, 3 hónapon át folyamatosan elérhető online felületen, igény szerinti időpontban, otthoni munkával (54 óra)
Hiányzás mértéke: a hiányzás fogalma a képzés távoktatási formája miatt nem releváns
Képzés díja: 10.000 Ft

Képzés leírása:

Jelen képzést a Támogatott Lakhatásra való felkészülés képzési csomagjának egyik legfontosabb kurzusaként alkottuk meg. A képzés célja, hogy a támogatott lakhatásba kerülő érintettek felkészítéséhez egy gyakorlati programot ismertessen meg a hallgatókkal. A kurzus a felkészítés területeit és felkészítési formákat ismerteti meg a hallgatókkal, a kompetenciafejlesztésről, csoportvezetési
ismeretekről szól, melynek során az önálló, gyakorlati megvalósításra és esetbemutatásra, értékelése is nagy hangsúlyt fektetünk. Jelen képzési programunk is távoktatásos formára készült, jóllehet a gyakorlati jellegű téma miatt sok gyakorlati feladatot, otthoni munkát tartalmaz.

Modulok:

  1. Az egyéni felmérések elemei a fogyatékkal élő emberek számára
  2. A kliensekkel végzett felmérések elemzésének elemei
  3. Személyre szabott képzési tervek fogyatékkal élő emberek számára
  4. Informatikai képzések gyakorlata fogyatékkal élő emberek számára
  5. Csoportos tréning fogyatékkal élő emberek számára
  6. Gyakorlati napok szervezése fogyatékkal élő emberek számára
  7. Lakóközösségek kialakításának szempontjai a támogatott lakhatásban

Képzés-zárás, számonkérés: Megadott szempontok és feladat alapján önálló gyakorlati megvalósításról szóló beadandó esetleírás, kurzus végén beadandó képzési terv, online teszt

A képzés során a hallgatók megismerik a fogyatékos emberekkel végzett felmérési eljárásokat, azok hasznosságát a gyakorlatban.  A hallgatók képessé válnak arra, hogy felméréseket végezzenek fogyatékos emberekkel, interjúkat vegyenek fel, életútelemzéseket végezzenek.

A modul során a hallgatók megismerik a kompetencia és kompetenciafejlesztés fogalmait, lehetőségeit, és a fogyatékos emberekkel végzett felmérési eljárások elemzését, elősegítve ezzel a fogyatékos személyekkel végzendő egyéni és csoportos foglalkozások tervezését.

A hallgatók megismerik azokat az eszközöket, módszereket melyek segítségével képessé válnak olyan egyéni képzési tervek elkészítésére, mely tervek kifejezetten az egyes életterületekre fókuszálnak, melyeken szükség merül fel. Képzési tervet is kell készíteniük. A hallgatók megismerik azt, hogyan lehet az infokommunikációs eszközöket használni az életviteli készségek fejlesztésében, információszerzésben vagy éppen tanulásra, szórakozásra. A hallgatók megismerik a csoportos önismereti és kommunikációs tréningek vezetésének fogalmait, elméleti és gyakorlati módszereit. Lehetőség lesz saját önismereti témák feldolgozására a személyes én-identitás, önismeret és empátia növelése érdekében.

A hallgatók megismerik azokat a csoportos dinamikákat, melyek abban a csoportban működnek, mely csoporttal a segítő intenzíven foglalkozik, és az ezekben rejlő lehetőségek kihasználásához gyakorlati példákat, javaslatokat kapnak.

A képzés sikeres elvégzése esetén igazolást állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg a hallgatónak.

A képzésre április végétől folyamatosan lehet jelentkezni!

JELENTKEZÉS

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.