A szolgáltatásokat fenntartó cég neve és adatai:

Irmák Nonprofit Kft.

Székhely: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.
Ágazati azonosító: S0029041
Tel: 06 (53) 571 065
E-mail: irmak@t-online.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001569/2016

Az IRMÁK Kht., mai nevén IRMÁK Nonprofit Kft. 2000-ben létrejött szervezet, mely mára már több mint 300 főt foglalkoztat.

KÜLDETÉS

Társaságunk dinamikus, innovatív szervezet, amely külföldi jógyakorlatokat és magyarországi tapasztalatokat felhasználva, szükségletek felmerülésekor a szociális szolgáltatások teljes spektrumában ad választ az idős, fogyatékos és minden egyéb szükséglettel bíró képzési, szociális szolgáltatási és foglalkoztatási igényekre, amely igények kielégítésének támogatására szakmai műhelyt működtet.

 

JÖVŐKÉP

Az IRMÁK Nonprofit Kft. Magyarország legmagasabb színvonalú szociális szolgáltatásokat működtető szervezete kíván lenni, mind az idősek, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedély betegséggel élők számára.

Személyes gondoskodás keretében alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó intézményeiben, a szolgáltatási színvonal növeléséhez kutatási és fejlesztési tevékenységet végezve oktatási és képzési programokat dolgoz ki, amelyeket a legszélesebb körben tesz elérhetővé az érdeklődők számára.

Szakmai tapasztalatait felhasználva a szakminisztériummal és módszertani intézményekkel együttműködve részt vesz a szolgáltatások fejlesztésében.

Társaságunk tevékenysége során a működtetés finanszírozhatóságának figyelemben tartásával optimális kiadások mellett a legmagasabb bevételhez jut, amelyből szolgáltatásait bővíti, és munkavállalóinak juttatásait emeli.

 

STRATÉGIA

 • Az IRMÁK Nonprofit Kft., az összegyűjtött szakmai tapasztalatokra alapozva elsőként hozott létre önerőből támogatott lakhatást és működtet országosan elismert szakmai műhelyt. Szervezetünk az elkövetkező években az ellátási területét és szolgáltatásait bővíti, a szolgáltatást igénybevevők számát növeli, innovációs és tudásmegosztó szerepét erősíti.
 • Társaságunk az EFOP–2.2.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázat alapján, az általa fenntartott fogyatékosok számára tartós bentlakást nyújtó intézményében élő ellátottai számára lehetőséget teremt támogatott lakhatás, alapszolgáltatás és foglalkoztatás igénybe vételére.
 • Tervezzük, hogy a VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati felhívás keretében másik intézményünkben élő ellátottak számára is megteremtjük a támogatott lakhatás által nyújtott magasabb életminőséget.

ÉRTÉKEINK

 • Személyre szabottság
 • Participáció
 • Egyenlő esélyű hozzáférés
 • Innováció
 • Tudásmegosztás
 • Időskorú személyek tartós bentlakásos szociális ellátása
 • Fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátása,
 • Fogyatékos személyek Nappali ellátása
 • Idősek nappali ellátása
 • Támogatott lakhatás
 • Támogató Szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás
 • Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

A jövőben is törekszünk arra, hogy jelenlegi és új feladatainkat magas színvonalon, kiemelkedő szakértelemmel végezzük, továbbá, hogy partnereink a jövőben is elégedettek legyenek munkánkkal, s szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével hozzájárulhassunk a hátrányos helyzetű emberek segítéséhez.