Az IRMÁK Nonprofit Kft. a vele jogviszonyban álló, tartós bentlakást, illetve nappali ellátást  igénybevevő ellátottai számára rehabilitációs munkalehetőséget  szociális foglalkoztatás struktúrában biztosít az intézmények telephelyein, 2006. október 1-től folyamatosan, külső foglalkoztató bevonása nélkül.
   A foglalkoztatás két foglalkoztatási formában szerveződik:
 • Munkarehabilitáció
 • Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
   A munkarehabilitációs foglalkoztatási formában történő foglalkoztatás célja a munkavégző képesség megőrzése és fejlesztése az egyszerűbb munkafolyamatok rendszeres végzése által.
     A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a munkakészség fejlesztése, az önálló munkavégzés készségszintű elsajátítása. Végső cél a foglalkoztatási rehabilitáció valamely szintjére való eljutás, a külső, védett-, illetve a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés. A foglalkoztatási integráció megvalósulását a speciális fejlesztő programok, illetve a Támogatott Foglalkoztatás© szolgáltatás módszertanának felhasználásával segítjük.
     Az intézményeken belüli szociális foglalkoztatási formákban szakirányú képzettséggel rendelkező foglalkoztatás segítők irányításával, illetve segítségével folyik a munkavégézés napi 4-, 5-,6-, illetve 7 órában az alábbi munkakörökben:
 • Takarító
 • Konyhai kisegítő
 • Karbantartó kisegítő
 • Mosodai kisegítő
 • Ápoló-gondozó kisegítő
 • Kertészeti, udvari betanított munkás
 • Irodai kisegítő
 • Csomagoló, összeszerelő
 • Kézműves