A Támogatott Lakhatás ellátási forma fő célja az ellátottak minél teljesebb autonómiájának és társadalmi integrációjának elérése, amelyet a normalizáció – integráció – participáció elveinek szem előtt tartásával, normalizált életfeltételek és életritmus kialakításával, a szükséglethez és igényekhez igazodó esetvitel és kísérő támogatás nyújtásával lehet elérni.

A szolgáltatás igénybevétele során a fogyatékos személyek lakhatása a településeken belül valósul meg, integrálva, szükségleteiknek és igényüknek megfelelő kis létszámú lakásokban, teljes társadalmi részvételt gyakorolva a különböző életterületeken. Egy lakásban legfeljebb 6 -12 fő él egy vagy két esetfelelős, azaz segítő személy támogatásával. A lakásban kizárólag csak a lakhatás feltételei valósulhatnak meg, ezen kívül normalizált napirend és hetirend szerint, lakáson kívüli elfoglaltságokkal – munkavégzéssel, nappali ellátással, képzéssel, szabadidős programokkal – telnek az ott élő fogyatékos személyek napjai, csakúgy, mint bármely más emberé.

A Támogatott Lakhatást nyújtó szolgáltató a lakhatás céljára szolgáló lakásokat minden esetben köteles szociális ellátás céljából engedélyeztetni az illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által. A szolgáltatás igénybevételéért az ellátottak térítési díjat fizetnek, melyet jövedelmük függvényében a fenntartó állapít meg a mindenkori jogszabályi előírások határain belül.

Szervezetünkben a Támogatott Lakhatás célcsoportját azok a felnőtt korú értelmi vagy más fogyatékossággal élő személyek alkotják, akik korábban valamely ápoló-gondozó otthoni, illetve lakóotthoni, lakásotthoni ellátást vették igénybe, vagy családi környezetből érkeznek a lakhatás hosszú távú megoldásának igényével.

 

TL-házak:

1.      Albertirsa, Köztársaság u. 115.

2.      Albertirsa, Dózsa Gy. u. 26. (Híd-ház)

3.      Csobánka, Margitliget 1. (Liget-ház)

4.      Csobánka, Fő út 16.

5.      Soltvadkert, Erkel F. u. 25.

6.      Szentendre, Móricz Zs. u. 15.

7.      Albertirsa, Tulipán u. 21.

 

A Támogatott Lakhatási ellátást igénylők számára felajánljuk a lakások, házak megtekintésének, az ott lakók megismerésének valamint a választásnak a lehetőségét.

Támogatott Lakhatási ellátásra azoknak a jelentkezését várjuk akik:

  • enyhe-, középsúlyos fokú értelmi fogyatékossággal rendelkeznek, társuló fogyatékossággal, jól mobilizálhatók,
  • fejlett önellátási-, önkiszolgálási képességgel rendelkeznek, illetve ezen a területen képességeik fejleszthetők
  • igényük és szükségletük a kis létszámú lakóformában való életforma, továbbá igényük és szükségletük a közösségbe ágyazott életforma, nyitottak a közösségi részvételt illetően minden életterületen,
  • kialakult igényük az önrendelkezésen alapuló életvitel iránt,
  • erősen motiváltak saját képességeik lehető legteljesebb kibontakoztatására,
  • lehetőség szerint rendelkeznek már munkaviszonnyal a nyílt munkapiacon vagy védett munkahelyeken

Elérhetőségek:

Magunk vagyunk!