Új szociális bentlakásos ellátás indul Soltvadkerten

Társaságunk az IRMÁK Nonprofit Kft. 2000-ben kezdte tevékenységét Pest megyében, ahol jelenleg 6 telephelyen, 15 féle szociális szolgáltatást nyújt, mintegy 330 bentlakó és összesen 500 ügyfél számára. Elsősorban a fogyatékos ellátásban végezzük munkákat – támogató szolgálatok működése, nappali foglalkoztatók, kis létszámú lakóotthonok -, de idősotthont is működtetünk Piliscsabán. Ezen kívül megváltozott munkaképességűek foglalkoztatói vagyunk, akkreditált telephelyeinken és védett műhelyeinkben több mint 100 ember munkáltatója vagyunk. Szentendrén és Csobánkán 2014-ben létrehoztunk két új szociális ellátást, hivatalos nevén támogatott lakhatási szolgáltatást. 2009 óta áll kihasználatlanul Soltvadkerten az Albertirsára átköltöztetett lakóotthonunk épülete, melyet szeretnénk végre ugyanezen nemes célra hasznosítani.

Mit kell tudni a tervezett szolgáltatásról, a TÁMOGATOTT LAKHATÁSRÓL?

A szolgáltatás igénybevétele során a fogyatékos személyek lakhatása a településeken belül valósul meg, integrálva, szükségleteiknek és igényüknek megfelelő kis létszámú lakásokban, teljes társadalmi részvételt gyakorolva a különböző életterületeken. Egy lakásban legfeljebb 6 -12 fő él egy vagy két esetfelelős, azaz segítő személy támogatásával. A lakásban kizárólag csak a lakhatás feltételei valósulhatnak meg, ezen kívül normalizált napirend és hetirend szerint, lakáson kívüli elfoglaltságokkal – munkavégzéssel, nappali ellátással, képzéssel, szabadidős programokkal – telnek az ott élő fogyatékos személyek napjai, csakúgy, mint bármely más emberé, állampolgáré.

A támogatott lakhatást nyújtó szolgáltató a lakhatás céljára szolgáló lakásokat minden esetben köteles az ingatlanokat szociális ellátás céljából engedélyeztetni az illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által. A szolgáltatás igénybevételéért az ellátottak térítési díjat fizetnek, melyet jövedelmük függvényében a fenntartó állapít meg a mindenkori jogszabályi előírások határain belül.

Szakmailag szükségesnek tartjuk, hogy az új szolgáltatás igénybevételét egy több hónapos felkészítő- fejlesztő program előzze meg, melynek sarkalatos részei: önellátási-, kommunikációs-, önérvényesítési, önismereti-, társismereti kompetenciák fejlesztése. Tapasztalataink szerint a felkészítés legnagyobb tétje nem a „képessé tétel”, hanem a közösséggé formálás és együttműködés kialakítása a leendő csapatban. A támogatott lakhatásra felkészítő program terveink szerint 2015 májusában indulna, és alapvetően ingyenes, pusztán a „vásárolt szolgáltatások” – pl. belépőjegy egy múzeumba – költségeit kell megfizetni.

Azoknak a jelentkezését várjuk akik:
  • enyhe-, középsúlyos fokú értelmi fogyatékossággal rendelkeznek, társuló fogyatékossággal, jól mobilizálhatók,
  • fejlett önellátási-, önkiszolgálási képességgel rendelkeznek, illetve ezen a területen képességeik fejleszthetők
  • igényük és szükségletük a kis létszámú lakóformában való életforma, továbbá igényük és szükségletük a közösségbe ágyazott életforma, nyitottak a közösségi részvételt illetően minden életterületen,
  •  kialakult igényük az önrendelkezésen alapuló életvitel iránt,
  • erősen motiváltak saját képességeik lehető legteljesebb kibontakoztatására,
  • ehetőség szerint rendelkeznek már munkaviszonnyal a nyílt munkapiacon vagy védett munkahelyeken
A fentiekkel kapcsolatban további információt kapni és jelentkezni lehet a programra a következő elérhetőségeken:
Mátékovitsné Petróci Katalin
Mobil: +36-30-299-9548
Postacím: Irmák Nonprofit Kft. 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 26.

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.