Szekeres Pál miniszteri biztos látogatása Csobánkán

A 2018. március 28-i alapkőletételt követően 2018. április 10-én, kedden Szekeres Pál – a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos –  és munkatársai   látogatták  meg a csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthont és intézményeit, mint  az EFOP 2.2.2 – 17 kódszámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése” című pályázat kapcsán érintett  otthonunkat.

A találkozó során bemutatásra került csobánkai  intézményünk, Szekeres Pál miniszteri biztos úr – aki felügyeli a szociális intézmények kiváltási programját is -,  és munkatársai bejárták az intézményt, találkoztak lakóinkkal, ellátogattak  műhelyeinkbe,  megnézték majorságunkat.  Emellett a fenntartó számára lehetőség nyílt egy szakmai megbeszélésre is, ahol az intézményi férőhely kiváltással kapcsolatos tapasztalatok is megosztásra kerültek.

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.