Irmák Nonprofit Kft. – Albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon és intézményeinek kiváltása - VEKOP–6.3.2–17

Magyarország Kormánya 2017. márciusában megjelentette a VEKOP 6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázatát.

Az IRMÁK Nonprofit Kft az albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon fenntartójaként elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában. Munkatársainkkal úgy döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be az albertirsai bentlakásos intézmény teljes körű kitagolására.

A kormány döntése alapján, a projekt célja, a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:

  •  legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
  •  hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.
  • A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal.

Sikeres pályázat esetén, fentiek alapján lehetővé válik, a jelenleg egy épületben élő 82 fő fogyatékos maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatás céljára létrehozott lakásban vagy házban történő egyedi szükségleteket legmagasabb színvonalon megvalósuló szolgáltatást és egyéni szükségleteiknek megfelelő szociális alapszolgáltatásokat vegye igénybe.

 

Pályázatunkkal kapcsolatosan kérdéseit, javaslatait várjuk az irmak@t-online.hu emailcímen vagy a +36 53 571065telefonszámon.

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.