Projekt bemutatása

Projekt pályázati kódszáma: EFOP-2.2.2-17-2017-00001

Projekt címe: Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása

Projekt támogatási összege: 1 390 742 324 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt részletes bemutatása:

 

Az EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázat révén a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon (2014 Csobánka, Margitliget) esetében az intézményben élő 125 fő ellátása alakul át Támogatott Lakhatási formára. A TL lakások Komárom-Esztergom megyében kerülnek megépítésre, ahova a teljes kitagolás miatt 125 fő értelmileg akadályozott felnőtt személy fog költözni. Esetükben a foglalkoztatást szükséges biztosítani saját foglalkoztatásban vagy partnerek által. A tervek szerint Esztergomban felépítendő szolgáltatási központban kialakított foglalkoztatókban fognak az ellátottak alapvetően munkát végezni. A foglakoztatás akkreditált és fejlesztő foglakoztatás keretén belül valósulna meg. Lehetőséget kívánunk biztosítani a saját ellátottainkon kívül a foglakoztatási központok közelében élő megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására is. Továbbá a felmerülő munkaerőigény esetében is segítséget kívánunk kérni az illetékes Foglalkoztatási Osztályoktól. A fejlesztés keretében Esztergomban 6 db 12 fős támogatott lakhatással, 1 db 9 fős támogatott lakhatással, valamint egy szolgáltatási központ kialakításával, továbbá Kesztölcön 3 db 12 fős 1 db 8 fős, tervezzük megvalósítani a szolgáltatást igénybevevők lakókörnyezetbe való integrálását. ESZA-típusú tevékenységek segítségével valósítjuk meg az új intézményrendszer szakmai feltételeinek kialakítását.

Ezekben az épületekben az ügyfelek, előzetes felmérés alapján megállapított állapotuknak megfelelő elhelyezés és felügyelet mellett élhetik mindennapi életüket, szükség szerint igénybe véve az alapszolgáltatásokat és foglalkoztatás helyszínéül szolgáló, kényelmesen elérhető távolságra lévő, szolgáltatási központot.

A kialakításra kerülő lakások az település átlagos lakáskörülményeihez hasonló, a speciális szükségletek szerint kialakított és felszerelt ingatlanok.

A lakóterek a különböző életszakaszokhoz, életformákhoz, valamint a lakók állapotához, elképzeléseihez és lehetőségeihez igazodnak, ezért a lakórészek variábilis terekből illetve változatos szobaegységekből épülnek fel (pl. 1 ágyas, 2 ágyas szobaegységek közös fürdővel, zuhanyzós fürdőszoba stb.).

A térkapcsolatok biztosítják, hogy az intimitást biztosító privát zónák (lakószobák) és a közösségi területek (nappali, konyha, étkező) között átmeneti zónák (2-3 szobaegységenként kisebb társalgók, csendes-nappalik) jönnek létre, amelyek a személyes közösségek, kapcsolatok kialakulását tudják szolgálni, mivel tapasztalatok szerint az 5 főnél több használóval bíró terek "személyes térként" nehezen működnek. Ezek az átmeneti terek egyben megfelelően tagolják az egyes épületeket, igazodva a kisebb épületléptékhez, elősegítve ezzel a létesítendő lakóépületek település-szerkezetbe integrálódását.

A lakóépületek kialakításánál az ésszerű akadálymentesség és adaptálhatóság jelenik meg, mint vezérelv: a szobaegységek kialakításánál nem szükséges a teljes akadálymentesítés (mivel az igénybe vevő személyek idővel akár költözhetnek, cserélődhetnek), de fontos, hogy a lakhatást nyújtó épület, lakás az adott egyéni képességeknek megfelelően ki- vagy átalakítható legyen az építmények elsődleges, primer szerkezeteinek megbontása nélkül.

A lakhatáshoz szükséges terek, helyiségek (WC, fürdő, konyha, lakószoba stb.) méretei, nyílásai úgy kerülnek kialakításra, hogy azok lehetővé tegyék a kerekesszékkel történő megközelítést. A lakóingatlanok műszaki paramétereinek meghatározását a kiváltási Stratégiában foglaltaknak megfelelően terveztük meg.

Beszerzésre kerülnek az üzemeltetés feltételeit biztosító eszközök, és kiépül az ellátottak és a támogatók közötti kommunikációs rendszer (jelzőrendszer).

Megvalósulnak a következő feladatok:

•             A felépített új és komplex szolgáltatásokat igénybe vevők és a szolgáltatásokat nyújtók felkészítése az új körülményekre.

•             A társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a lakókörnyezet társadalmi érzékenyítése.

•             Hatékony szervezeti és ingatlan-infrastruktúra kialakítása és működtetése.

•             Gazdaságos, fenntartható, hosszú távú működés biztosítása.

 

Az egyéni állapot- és szükséglet-felmérés elemzésének eredményeire épített szakmai program egyik kulcsterülete az új ellátási forma elfogadásának elősegítését támogató program megvalósítása. A projekt megvalósításának elejétől tervezzük a felkészítések és képzések lebonyolítását, hogy a váltás időpontjára mind a dolgozók, mind szolgáltatásokat igénybe vevők ismerjék az új működési rendszer körülményeit és jellemzőit. Az egyéni kommunikációs képességekre épített tájékoztatási formák kiválasztásával célunk az, hogy a megvalósítás alatt minden támogatott és támogató, valamint a környezet is megismerje az új működési rendszert. Célunk egy hosszútávon fenntartható, mintaértékű szolgáltatási program megvalósítása.

 

Tervezett fizikai befejezés: 2020.12.29

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.