Sajtóközlemény

Irmák Nonprofit Kft. – Csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és intézményeinek kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-0001 kódszámú pályázat keretein belül .

Az IRMÁK Nonprofit Kft a csobánkai Kraxner Alajos Speciális Otthon fenntartójaként elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában. A kormányzati szándékkal és a szociális intézményrendszer átalakításáról szóló stratégiával összhangban pályázatot nyújtottuk be a csobánkai bentlakásos intézmény teljes körű, 125 főt érintő kitagolására. Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. felhívásra benyújtott, EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.045.396.550 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási intenzitás 100 %.

Magyarország Kormánya 2017. január 26-án jelentette meg az EFOP–2.2.2– 17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –intézményi férőhely kiváltás pályázatát.

Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a(z) EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A pályázat megvalósításának határideje: 2018. december 31.

A kormány döntése alapján, a projekt célja, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása. Fentiek alapján lehetővé válik, hogy a jelenleg intézményben élő 125 fő értelmi fogyatékos személy maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatás céljára létrehozott házban, egyedi szükségleteket legmagasabb színvonalon kielégítő szolgáltatást vegyen igénybe. A megvalósulás helyszínei Komárom-Esztergom megyében találhatók, valamint Esztergom városában kap helyet az IRMÁK Nonprofit Kft. Esztergomi Szociális Szolgáltatási Központja is.

A létrejövő támogatott lakhatásokhoz, illetve a szolgáltatási központhoz számos szociális alapszolgáltatás is kapcsolódni fog. Ilyenek például a fogyatékos személyek nappali ellátása, de támogató szolgálatot és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is megvalósítunk.

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.