Sajtóközlemény

Irmák Nonprofit Kft. – Speciális foglalkoztató otthon és intézményeinek férőhely kiváltása a Vekop-6.3.2-17-2017-00002 kódszámú pályázat keretein belül.

Az IRMÁK Nonprofit Kft. az albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek fenntartójaként elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában. A kormányzati szándékkal és a szociális intézményrendszer átalakításáról szóló stratégiával összhangban pályázatot nyújtottuk be az albertirsai bentlakásos intézmény teljes körű, 82 főt érintő kitagolására. Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. felhívásra benyújtott, VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket a Nemzetgazdasági Minisztérium 605.903.919 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási intenzitás 100 %.

Magyarország Kormánya 2017. márciusában jelentette meg a VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –intézményi férőhely kiváltás pályázatát.

Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a(z) VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A pályázat megvalósításának határideje: 2019. június 30.

A kormány döntése alapján, a projekt célja, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása. Fentiek alapján lehetővé válik, hogy a jelenleg intézményben élő 82 fő értelmi fogyatékos személy maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatás céljára létrehozott házban, egyedi szükségleteket legmagasabb színvonalon kielégítő szolgáltatást vegyen igénybe. Az új lakhatási formák létesítése a Pest megyében található Albertirsa településén valósul meg, ahol szintén helyet kap az IRMÁK Nonprofit Kft. Albertirsai Szociális Szolgáltatási Központja is.

A létrejövő támogatott lakhatásokhoz, illetve a szolgáltatási központhoz számos szociális alapszolgáltatás is kapcsolódni fog. Ilyenek például a fogyatékos személyek nappali ellátása, de támogató szolgálatot és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is megvalósítunk.

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.