Foglalkoztatás

Az Irmák Nonprofit Kft. 2006 óta foglalkozik megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, számos modellprogramban, foglalkoztatás segítő projektben részt vettünk az elmúlt években.  Immáron 11 éves tapasztalatunk van a foglalkoztatási rehabilitáció területén, így a szociális foglalkoztatásban, akkreditált foglalkoztatásban, nyílt munkaerőpiacra való felkészítésben, hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásra való gyakorlati képzési programja terén (ROP program, IMHGY, ITF program működtetése, Lantegi munkaképességfelmérő módszer). Saját fejlesztésű nyílt munkaerőpiaci felkészítő programunk és felnőttképzési programunk van a foglalkoztatási rehabilitáció terén.

 

2017. áprilisától az albertirsai és csobánkai intézményben a szociális foglalkoztatást felváltotta a fejlesztő foglalkoztatás. A célja az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása az önálló munkavégzés vagy a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés elérésének érdekében. Szervezetünk által fenntartott jogviszonyt igénylő szolgáltatások alapján a foglalkoztatásba bevonható a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig:
 • ápolás, gondozást nyújtó intézményi ellátott
 • nappali ellátott
 • támogatott lakhatást igénybevevő személy
 • támogató szolgáltatást igénybevevő személy
A fejlesztő foglalkoztatás határozott idejű munkaviszonyban (Mt.) és fejlesztési jogviszonyban (Szt.) történik. A munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése. A fejlesztési jogviszony a munka-, szervezetpszichológus javaslata vagy hatályos munka-rehabilitációt javasló szakvélemény alapján hozható létre, ha az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet.
 A foglalkoztatási területek az intézményekben a következők:
 • konyhai kisegítő
 • mosodai kisegítő
 • karbantartó kisegítő
 • belső kézbesítő
 • takarító
 • kertészeti és udvari betanított munka
 • csomagoló betanított munka
 • kézműves betanított munka

Akkreditált foglalkoztatás

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2013. április 26.-tól történik az Irmák Nonprofit Kft-ben. 2014-től a védett munkahely státuszt is kiérdemeltük.
Az akkreditált foglalkoztatás székhelye: Albertirsa, Köztársaság u. 115.
Telephelye: Albertirsa, Dózsa György u. 26.
Fióktelepei:
Csobánka, Margitliget 0242/5 hrsz
Piliscsaba, Béla király u. 26.
Soltvadkert, Erkel Ferenc u. 25.

A megváltozott munkaképességű személyeknek az egyén képességének és érdeklődési körének megfelelően biztosítunk munkavégzésre lehetőséget. Az akkreditált foglalkoztatásban az alábbi munkakörökben végezhetnek munkát a munkavállalók a cégünknél:
– 9239- egyéb máshova nem sorolható szolgáltatás és szállítás munkakör (mezőgazdasági, parkgondozói, kézműves és egyszerű szerelési munkák)
– 9225- kézi csomagoló
– 9236- konyhai kisegítő
– 9310- egyszerű ipari foglalkozás
– 9113- kézi mosó, vasaló
– 9112- intézményi takarító
– 9233- hivatalsegéd
– 2441- fejlesztő pedagógus
– ¬2312- szociális munkás
– 3513- szociális gondozó

A munkavállalóknak saját erőforrásból a munkahely megtartásához és a nyílt munkaerőpiacra történő integrációhoz a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:

1, Munkaerőpiaci információ nyújtása
2, Munkatanácsadás
3, Pályatanácsadás
4, Rehabilitációs tanácsadás
5, Pszichológiai tanácsadás
6, Támogatott foglalkoztatás
7, Munkajogi tanácsadás
8, Életvezetési tanácsok
9, Jogsegélyszolgálat
10, Családgondozás
11, Szociális ügyintézés
12, Kulturális és szabadidős programok
13, Sorstársi tanácsadás

Képzések és fejlesztések által a munkavállalók ismereteinek bővítésére is hangsúlyt fektetünk. A nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedést mentori utókövetéssel is segítjük. A 2017-es évben a telephelyeinken 132 fő megváltozott munkaképességű személynek biztosítottunk munkát

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.