Támogatott lakhatás

A Támogatott Lakhatás ellátási forma fő célja az ellátottak minél teljesebb autonómiájának és társadalmi integrációjának elérése, amelyet a normalizáció – integráció – participáció elveinek szem előtt tartásával, normalizált életfeltételek és életritmus kialakításával, a szükséglethez és igényekhez igazodó esetvitel és kísérő támogatás nyújtásával lehet elérni.

A szolgáltatás igénybevétele során a fogyatékos személyek lakhatása a településeken belül valósul meg, integrálva, szükségleteiknek és igényüknek megfelelő kis létszámú lakásokban, teljes társadalmi részvételt gyakorolva a különböző életterületeken. Egy lakásban legfeljebb 6 -12 fő él egy vagy két esetfelelős, azaz segítő személy támogatásával. A lakásban kizárólag csak a lakhatás feltételei valósulhatnak meg, ezen kívül normalizált napirend és hetirend szerint, lakáson kívüli elfoglaltságokkal – munkavégzéssel, nappali ellátással, képzéssel, szabadidős programokkal – telnek az ott élő fogyatékos személyek napjai, csakúgy, mint bármely más emberé.

A Támogatott Lakhatást nyújtó szolgáltató a lakhatás céljára szolgáló lakásokat minden esetben köteles szociális ellátás céljából engedélyeztetni az illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által. A szolgáltatás igénybevételéért az ellátottak térítési díjat fizetnek, melyet jövedelmük függvényében a fenntartó állapít meg a mindenkori jogszabályi előírások határain belül.

Szervezetünkben a Támogatott Lakhatás célcsoportját azok a felnőtt korú értelmi vagy más fogyatékossággal élő személyek alkotják, akik korábban valamely ápoló-gondozó otthoni, illetve lakóotthoni, lakásotthoni ellátást vették igénybe, vagy családi környezetből érkeznek a lakhatás hosszú távú megoldásának igényével.

TL-házak:

 1. Híd-ház, Albertirsa, Dózsa György út 26.
 2. Zsigmond ház, Szentendre, Móricz Zs. u. 15.
 3. Nefelejcs-ház, Csobánka, Fő út 16.
 4. Liget-ház, Csobánka, Margit-liget
 5. Fecske-ház, Albertirsa, Köztársaság u. 115.
 6. Sólyom-ház, Soltvadkert, Erkel Ferenc u. 25.
 7. Tulipán ház, Pilis, Táncsics Mihály utca 15.

A Támogatott Lakhatási ellátást igénylők számára felajánljuk a lakások, házak megtekintésének, az ott lakók megismerésének valamint a választásnak a lehetőségét.

Támogatott Lakhatási ellátásra azoknak a jelentkezését várjuk akik:

 • enyhe-, középsúlyos fokú értelmi fogyatékossággal rendelkeznek, társuló fogyatékossággal, jól mobilizálhatók,
 • fejlett önellátási-, önkiszolgálási képességgel rendelkeznek, illetve ezen a területen képességeik fejleszthetők
 • igényük és szükségletük a kis létszámú lakóformában való életforma, továbbá igényük és szükségletük a közösségbe ágyazott életforma, nyitottak a közösségi részvételt illetően minden életterületen,
 • kialakult igényük az önrendelkezésen alapuló életvitel iránt,
 • erősen motiváltak saját képességeik lehető legteljesebb kibontakoztatására,
 • lehetőség szerint rendelkeznek már munkaviszonnyal a nyílt munkapiacon vagy védett munkahelyeken
CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja kerelem_es_csatolmanyai.doc104.5 KB

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.