Irmák Nonprofit Kft. – Csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és intézményeinek kiváltása Lakossági tájákoztató

Kesztölc Település valamennyi Lakója számára                                         

Tárgy: tájékoztatás az IRMÁK Nonprofit Kft. településen tervezett szolgáltatásairól

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Mint az Ön előtt is ismeretes, Kesztölc Község Önkormányzata és az IRMÁK Nonprofit Kft. keretszerződést kötött, melyben enyhe-, és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő, önellátásra segítséggel, intézményi háttérrel támogatottan képes személyek Kesztölcön történő ellátásának meghatározó szabályait fektették le.

Az itt részletezett szociális szakellátás államilag ellátandó kötelező feladat. Ezt az állami feladatot többek között civil fenntartók is végezhetik, erre feljogosító, az illetékes megye Kormányhivatala által kiadott működési engedély alapján. A működést az Állam felügyeli, szükség esetén azt átveszi.

Rólunk…..

Az IRMÁK Nonprofit Kft. 2000-ben létrejött szervezet, civil fenntartó, amely mára már több mint 300 főt foglalkoztat az általa működtetett idősotthonban, a fogyatékkal élők otthonaiban, támogatott lakhatás szolgáltatásain keresztül, és egyéb szociális alapszolgáltatásain belül.

Társaságunk az EFOP–2.2.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázaton nyert összegből a jelenleg Csobánkán lévő Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthonban élő 125, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő Gondozottunk számára tudunk biztosítani korszerű ellátási formát úgynevezett támogatás lakhatás keretén belül.  Gondozottaink közül negyvennégyen Kesztölcön találnak majd új otthonra.

Mit jelent a támogatott lakhatás, és miért kell a „jól bevált intézményeket megszüntetni, bezárni”?

2017.december 13-án New York-ban aláírásra, 2007-ben Magyarországon pedig az Országgyűlés által kihirdetésre került – a Fogyatékossággal Élő Személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény.

A Magyar Kormány kormányhatározatban döntött az intézményi ellátásokról a közösségi ellátásra történő áttérésről, és annak pontos feladatait is meghatározta, így a nagy létszámú intézmények megszüntetése mellett döntött.

A fogyatékkal élők tekintetében a korábbi orvosi szemléletet felváltotta az emberi jogi, közösségi, társadalmi megközelítés, ami nem a hiányokra, hanem a meglévő képességekre helyezi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy minden fogyatékkal élőnek joga van képességeihez mérten a lehető legönállóbban élni, döntést hozni, és szabadon megválasztani, hogy hol, kivel szeretne élni.

Társaságunk a velünk szerződésben állók részére biztosít: lakhatási szolgáltatást, mentálhigiénés ellátást, folyamatos, 24 órás felügyeletet, étkeztetést, gondozást, készségfejlesztést, tanácsadást, pedagógiai segítségnyújtást, gyógypedagógiai segítségnyújtást, szállítást.

Ki költözhet támogatott lakhatási formában Kesztölcre, és mikor?

A településre olyan enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élők költöznek majd, akiknek egyedileg megvizsgálásra kerülnek képességei egy úgynevezett komplex szükségletfelmérés során. Az egyéni készségek, képességek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk még a településre költözés előtt, így például megtanítjuk Gondozottainkat főzni, háztartási naplót vezetni, stb. Olyan emberek költözésére lehet számítani, akik kórházi ellátásra, szakápolásra a mindennapok során nem szorulnak, de egyéb vonalon szükségük van pl. tanácsra, hogy hol vásároljanak be, támogatásra, hogy megfelelően osszák be költőpénzüket, segítségre, hogy rendszeresen tisztán tartsák lakókörnyezetüket, személyes dolgaikat.

Az építkezésekkel egyidőben történik a Gondozottak és a Dolgozók felkészítése a kiköltözésre, ami 2018. december 31-ig valósul majd meg. A településre költöző Gondozottak közvetlen szomszédaikkal – a mikor ez időszerű – személyesen is megismerkednek majd még a kötözés előtt.

Hogyan telik majd a napja a településen élő fogyatékkal élőknek?

Gondozottaink valamennyien ma is külső munkahelyen (pl. pékség, csomagoló üzem), vagy támogatott munkahelyen (saját intézményünkben) munkát végeznek napi rendszerességgel, amiért természetesen fizetést kapnak. A munkahelyükre néhányuk önállóan tömegközlekedve jut el, másokat pedig Társaságunk támogató szolgálatának gépkocsija visz a munkahelyre és szállít haza. Ha esetleg nem végez munkát valaki, akkor nappali ellátásban részesül, ami annyit tesz, hogy a támogató szolgálat gépkocsija elviszi a nappali ellátást nyújtó helyre, ahol fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, étkezési lehetőség várja őket, majd a nap végén szintén a támogató szolgálat autója hazaszállít mindenkit.

Gondozottaink kesztölci lakcímmel rendelkeznek majd, és lévén a szabad orvosválasztásnak, Gondozottunk, illetve törvényes képviselője jogosult eldönteni, kit választanak háziorvosuknak.

Milyen felügyeletet biztosít az IRMÁK Nonprofit Kft. ?

Egyetlen egy gondozottunk sem marad folyamatos felügyelet és támogatás nélkül. Minden egyes házban lesz esetfelelős, akinek feladata az adott házban élők támogatása, segítése.

Mi történik, ha valaki nem képes beilleszkedni?

Erre az esetre, az együttélés szabályai szerint kell eljárni, és szükség esetén a Gondozottal, törvényes képviselőjével együtt kell megtalálni a megnyugtató megoldást, szükség szerint ez jelentheti azt is, hogy az érintett Gondozott másik intézménybe költözik.

Mit jelent a szolgáltatási gyűrű?

Társaságunk Esztergomban – a régi laktanya helyén – alakít ki egy 1300 m2-es úgynevezett szolgáltatási központot, ami helyet ad a nappali ellátónak, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser szolgálatának, illetve támogatott munkahelynek is, azaz helyben lesz lehetőség munkát végezni pl. csomagolást, összeszerelést, stb.

Hol lesznek pontosan a támogatott lakhatás során megépülő lakások?

  • Kesztölc, Nyár u., Akácos u., Lencsehegyi u.,

A fenti telkeken, továbbá a Bánk Bán utca 31. szám alatti épületben kerülnek kialakításra támogatott lakhatások.

Kik fognak dolgozni velük, kik fogják ellátni a támogatott lakhatásban fogyatékkal élőket?

Célunk, hogy a településen élő, megfelelő végzettséggel, és rátermettséggel bíró kollégák segítsék Gondozottainkat a mindennapok során, melyhez szükség esetén beiskolázást, képzést is biztosítunk a munkavállalók számára. Az önéletrajzokat már most várjuk az irmak@irmak.hu e-mail címre!

Hol kapunk további információt, ha kérdésünk van?

Önöknek lehetőségük nyílik ellátogatni akár a csobánkai intézménybe, akár a már 2014. óta működő támogatott lakhatások valamelyikébe előzetes egyeztetés alapján, szervezett formában. Szerdai napokon 13 – 15h között megbízott kollégánk fogadó órát tart a Kesztölci Polgármesteri Hivatal szociális irodájában, ahol jelezhetik erre irányuló igényeiket, és választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre. Emellett várjuk megkereséseiket az irmak@irmak.hu e-mail címen is.

Hisszük, hogy terveink csak az Önök támogatásával, együttműködésével valósulhatnak meg olyan formában, hogy az mindannyiunk közös elégedettségét szolgálja, melyre tisztelettel számítunk!

Csobánka, 2017. november 27.

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.