Cél az ellátást igénybevevők normalizációs elven működő életrendjének, napirendjének kialakítása értelmes, társadalmilag hasznos munkatevékenység végzése által. Cél továbbá, az elvégzett munka ellenértékeként megfelelő jövedelemhez juttatni az ellátottakat. Az intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatás továbblépési lehetőségeként a kellő motivációval, munkatapasztalattal rendelkező és munkára kész állapotban lévő foglalkoztatottak számára a nyílt munkaerő-piacon vagy védett munkahelyen való elhelyezkedést jelöljük meg. 

 

Fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézményeink:

IRMÁK Nonprofit Kft. Albertirsai Szociális Szolgáltató és Támogatott Lakhatás

2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi I. út 52.
Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma: 80 fő

 

IRMÁK Nonprofit Kft. Esztergomi Szociális Szolgáltató és Támogatott Lakhatás 

2509 Esztergom, Strázsa utca hrsz.: 30027
Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma: 101 fő

 

Az IRMÁK Nonprofit Kft. azoknak az ellátottaknak nyújt foglalkoztatási lehetőséget, akikkel ellátási Megállapodást kötöttek, amely lehet: 

 • támogatott lakhatás
 • nappali ellátás
 • támogató szolgálat

 

Az IRMÁK Nonprofit Kft. értelmileg enyhe – és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását végzi, így foglalkoztatást is számukra biztosít. Továbbá a foglalkoztatás feltétele, hogy megfelel az Szociális Törvény szerinti általános feltételeknek, amely:

 • 16. életévét betöltötte.
 • Nem érte el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.
 • Más keresőtevékenységet nem végez.
 • Egészségi állapota foglalkoztatását lehetővé teszi. 

 

Kétféle foglalkoztatási jogviszonyban van mód munkát végezni az intézményeinkben:

 1. Fejlesztési jogviszony (Szt.)
  A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott foglalkoztatott személy testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.
   
 2. Munkaszerződés alapján végzett fejlesztő foglalkoztatás (Mt.) 
  A Munka Törvénykönyve (Mt.) szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott foglalkoztatott felkészítése a külső védett, illetve nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

Végezhető feladatok:

 • konyhai kisegítő
 • mezőgazdasági és parkgondozói munka
 • karbantartó kisegítő munka
 • belső kézbesítő
 • takarító
 • csomagoló betanított munka
 • kézműves munka
 • mosodai kisegítő munka

 

Galéria