Albertirsa, 2022. március 11., péntek (OTS) – Az IRMÁK Nonprofit Kft az albertirsai Speciális Otthon fenntartójaként elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában. A kormányzati szándékkal és a szociális intézményrendszer átalakításáról szóló stratégiával összhangban pályázatot nyújtottuk be az albertirsai bentlakásos intézmény teljes körű, 82 főt érintő kitagolására. Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. felhívásra benyújtott, VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 605. 903 919 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási intenzitás 100 %. A pályázati időszak: 2018.03.14-2022.04.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Az IRMÁK Nonprofit Kft. Albertirsai Szociális Szolgáltatási Központja szolgáltatásait a TL-házak teljes klienskörére (82 fő) alapozva terveztük kialakítani egy nagyméretű telken, melyen funkcionálisan és helyrajzilag elkülönülő ingatlanok épültek. Fenti pályázati forrásból 7 helyszínen hoztunk létre 10- 12 fő részére épített támogatott lakhatásokat, illetve a szolgáltatás szervezésének, így a nappali ellátásnak, fejlesztő foglalkoztatásnak, házi segítségnyújtásnak, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak, támogató szolgáltatásnak helyet adó ún. szolgáltatási központot. A beruházásnak köszönhetően az Irmák Nonprofit Kft. több, mint 70 szociális szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak biztosít majd munkalehetőséget, ezen felül terveink szerint 10 fő fog munkát végezni saját konyhánkon és mosodánkon, és akkreditált munkáltatóként 60 megváltozott munkaképességű személynek kínálunk munkát.

 

LÁTVÁNYTERV (pdf) LÁTVÁNYTERV - TL-Ház (pdf)