Az értelmileg akadályozott személyek és családjaik részéről sürgető igény jelentkezett napközbeni ellátás és foglalkoztatási lehetőségek irányában. Ezen szükségletet kielégítendő az IRMÁK Nonprofit Kft. két telephelyen hozott létre nappali ellátó intézményt. 2004.évben Albertirsán, 2005. évben pedig Csobánkán szervezte meg a fogyatékos személyek nappali ellátását.

A nappali intézmények ellátotti körét azok az értelmileg akadályozott-, halmozottan sérült, illetve autista személyek alkotják, akik családban élnek és nincs szándékuk elhelyezkedni tartóst bentlakást nyújtó, szakosított intézményben. Viszont igényük van hasonló társak közösségére, személyiségfejlődésüket elősegítő fejlesztő programokra, foglalkoztatásra és tartalmas szabadidős tevékenységre. Adott szintű munkakészséggel rendelkező személyek számára lehetőséget biztosítunk rendszeres munkavégzésre szociális foglalkoztatás keretében, jogszabályban meghatározott díjazás mellett. Ez az ellátottak anyagilag független életvitelét segítheti elő. A nappali ellátás időtartama lehetővé teszi a családtagok akár teljes munkaidős munkavállalását, mely a családok életminőségére pozitívan hat. Azoknak, akiknek problémát jelent gyermekük / hozzátartozójuk eljuttatása a nappali ellátásba, az intézmények mellett működő Támogató Szolgálatok igénybevétele által módunkban áll segíteni.

Nappali ellátásunk azoknak a családoknak időszakosan jelentkező terhein is könnyít, akiknek a gyermekük ugyan még kiskorú vagy tanköteles korú, ennélfogva a szolgalmi időben az oktatási intézményekben megoldott fejlesztésük, gondozásuk, ugyanakkor a szünidőkben a szülők munkavállalása miatt megoldatlan számukra felügyeletük biztosítása.

A nappali ellátó iskolai tanítási szünetek alkalmával, a családok igénye szerint ellátást nyújthat a felügyeletet igénylő kiskorú, oktatásban résztvevő sérült gyermekek számára is.

Kiskorú gyermekek számára nyújtott nappali ellátásunk célja az ezt igénylő családok terheinek könnyítésén túl a gyermekek számára életkori sajátosságaiknak megfelelő fejlesztő-, és szabadidős foglalkozások rendszerével képességeiknek, kompetenciáiknak fejlesztése, de legalább szinten tartása az oktatási intézmények működési szünetei alatt.

Külön gondozási csoportot képeznek a tanköteles korban lévő gyermekek 6 – 18 éves korig, akiknek általunk vállalt létszámát legfeljebb 8 főben állapítottuk meg.

Mindezen túlmenően szerveznek a nappali ellátás munkatársai mozgásos és kreativitást fejlesztő csoportos játékokat, mozgásos-, ill. labdajátékokat, tartalmas szabadidős foglalkozásokat: kirándulásokat, mozi-, színház-, múzeumlátogatást az ellátottak életkorát, érdeklődését szem előtt tartva.

A Támogató Szolgálat szállító szolgáltatását felajánljuk a nappali ellátottak, illetve családjaik számára, hiszen sokan közülük, főként a kiskorú ellátottak közül, önálló közlekedésre még nem képesek. Így a nappali ellátóba való rendszeres eljutás ezáltal biztosított szülői részvétel (kísérés) nélkül is, mellyel szintén terhet veszünk le a családok válláról.