Az IRMÁK Nonprofit Kft. elkötelezett a fogyatékos emberek magas színvonalú, személyre szabott és normalizált ellátásában. Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése c. felhívásra benyújtott, EFOP-2.2.25-22-2022-00005 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Támogató 1 185 476 544 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási intenzitás 100 %. 
Támogatási időszak: 2023.01.01-2023.12.31. 
A Projektet az Európai Regionális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozza.

 

Magyarország Kormánya 2022. október 28-án jelentette meg az EFOP–2.2.25–22 Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése pályázatát.

Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a(z) EFOP-2.2.25-22-2022-00005 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A pályázat megvalósításának határideje: 2023. december 31.

Fenti pályázati forrásból 4 helyszínen hoztunk létre házanként 12 fő, összesen 48 fő részére épített támogatott lakhatásokat, illetve a szolgáltatás szervezésének, így a nappali ellátásnak, fejlesztő foglalkoztatásnak, házi segítségnyújtásnak, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak, támogató szolgáltatásnak helyet adó ún. szolgáltatási központot fejlesztettük.  

Új építésű ingatlanjaink, melyek négy hónap alatt, engedélyeztetéssel együtt készültek el, igazodnak a település arculatához, és amellett, hogy esztétikailag is élményt nyújtanak, funkciójukat tekintve úgy kerültek kialakításra, hogy azok a későbbiekben ott lakó fogyatékos személyek számára a mindennapok során megfelelő otthont nyújtsanak. 

A beruházásnak köszönhetően az Irmák Nonprofit Kft. több, mint 15 szociális szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak biztosít majd munkalehetőséget és 48 megváltozott munkaképességű személynek kínál munkát.

A projektről bővebb információt a www.irmak.hu oldalon olvashatnak.