A kérelem benyújtásától vizsgálnunk kell a cselekvőképesség kérdését. Amennyiben a jelentkezőt a bíróság gondnokság alá helyezte vagy a gyámhivatal ideiglenes gondnokot rendelt részére, úgy kérjük ezt igazolni és a kérelmet a kirendelt, jogosult törvényes képviselő által is aláírni!