Idősek otthonában az a személy gondozható – aki napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülménnyel rendelkezik, ÉS – rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, ÉS – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. IDŐSEK OTTHONÁBAN ELLÁTHATÓ AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY IS, amennyiben ellátása más típusú, ápolást gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható – aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes ÉS – a fentiekben felsorolt gondozási szükséglettel rendelkezik.